Opis pomnika Hieronima Dekutowskiego w Krakowie

Hieronim Dekutowski „Zapora”, oficer Wojska Polskiego, uczestnik walk z Niemcami we wrześniu 1939 roku i obrony Francji w 1940 roku, został po specjalnym przeszkoleniu w Wielkiej Brytanii zrzucony w 1943 roku na spadochronie do okupowanego kraju. Jako cichociemny, dowódca Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej na Lubelszczyźnie, przeprowadził ponad 80 akcji bojowo–dywersyjnych przeciwko Niemcom. Po wkroczeniu Sowietów w 1944 roku stanął na czele oddziałów podległych Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”. Zginął zamordowany przez komunistów po brutalnym śledztwie w 1949 roku.