Pożegnania. Zdzisław Broński ps. „Uskok” (1912–1949). Wspomnienie.

Pod koniec maja 1949 roku (28 lub 29 dnia miesiąca) zginął Zdzisław Broński ps. „Uskok” – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik Kampanii Wrześniowej, dowódca oddziału partyzanckiego Armii Krajowej; po lipcu 1944 roku nadal w konspiracji – najpierw poakowskiej (porucznik czasu wojny), a następnie winowskiej i powinowskiej. Urodził się 24 grudnia 1912 roku w Radzicu Starym, … Czytaj dalej Pożegnania. Zdzisław Broński ps. „Uskok” (1912–1949). Wspomnienie.