Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie sprowadzenia doczesnych szczątków, przygotowania pogrzebu i pochówku cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego, z dnia 23 września 2013 roku, w sprawie sprowadzenia doczesnych szczątków, przygotowania pogrzebu i pochówku cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie. Działając na wniosek środowisk, których mundur nosił Komendant „Zapora”, reprezentowanych przez Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także na wniosek mieszkańców Lubelszczyzny, reprezentowanych przez struktury obywatelskie miast i wsi, w których działał i które ocaliły pamięć o Jego dramatycznej walce i śmierci, Sejmik Województwa Lubelskiego: 1) zwraca się z prośbą do Rodziny cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” o wyrażenie zgody na zorganizowanie pogrzebu i pochówku Komendanta, jako zapoczątkowującego Kwaterę „Zaporczyków”, zlokalizowaną na cmentarzu przy ulicach Lipowej i Białej w Lublinie, analogicznie do istniejącej Kwatery Powstańców Styczniowych; 2) deklaruje uczestnictwo i wszechstronną pomoc Samorządu Województwa Lubelskiego w przygotowaniu transportu oraz zorganizowaniu godnego pochówku szczątków cichociemnego majora „Zapory” i Jego Żołnierzy w nekropolii lubelskiej. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Tomasz Zając. Otrzymują: Rodzina cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Arcybiskup Metropolita Lubelski, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Prezydent Miasta Lublin.