Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego, z dnia 23 września 2013 roku, w sprawie sprowadzenia doczesnych szczątków, przygotowania pogrzebu i pochówku cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Działając na wniosek środowisk, których mundur nosił Komendant „Zapora”, reprezentowanych przez Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także na wniosek mieszkańców Lubelszczyzny, reprezentowanych przez struktury obywatelskie miast i wsi, w których działał i które ocaliły pamięć o Jego dramatycznej walce i śmierci, Sejmik Województwa Lubelskiego: 1) zwraca się z prośbą do Rodziny cichociemnego majora … Czytaj dalej Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego, z dnia 23 września 2013 roku, w sprawie sprowadzenia doczesnych szczątków, przygotowania pogrzebu i pochówku cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie