Życiorys Izabelli Kochanowskiej

Magister Izabella Kochanowska ps. „Błyskawica”, urodzona w 1926 roku w Łopienniku, majątku ziemskim w województwie lubelskim, koło Chodla, który stał się bazą dla oddziałów partyzanckich w latach 1943–1944. Ojciec, jako inspektor powiatowy, był organizatorem Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Zwerbowana do Wojskowej Służby Kobiet, przeszkolona w zakresie sanitariatu, łączności i znajomości broni. Zaprzysiężona w 1943 roku, w Ratoszynie, przez komendantkę placówki Marię Partykę ps. „Kukułka”. Związana z oddziałem lotnym „Zapory”, w 1944 roku należała do Pierwszego Plutonu Pierwszej Kompanii Ósmego Pułku Piechoty Legionów i brała udział w jego działaniach. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej i parcelacji rodzinnego majątku, poszukiwana przez N.K.W.D.. Rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aresztowana w maju 1949 roku, i w związku ze sprawą „Zapory” skazana, przez Sąd Wojskowy, na sześć lat więzienia.

Autor: Izabella Kochanowska