Życiorys Józefa Kuśmierza

Kuśmierz Józef, zamieszkały w Wilkołazie Pierwszym, poczta Wilkołaz, kod pocztowy 23–212, województwo Lublin. Wilkołaz, 2 lipca 1992 roku. Życiorys. Urodziłem się w Wilkołazie Pierwszym 12 kwietnia 1928 roku. Ojciec Jan, matka Aniela z domu Karamon. Przy rodzicach ukończyłem szkołę podstawową w Wilkołazie. Po okupacji, w 1945 roku, około miesiąca września, wstąpiłem do organizacji „Wolność i Niezawisłość”, w placówce Wilkołaz, dowodzonej przez Nagajka Franciszka ps. „Wilk”. Latem, w 1946 roku, wstąpiłem do oddziału zbrojnego, którym dowodził „Jadzinek”, który – wraz z innymi grupami – podlegał pod dowództwo „Zapory”. W oddziale tym brałem czynny udział do ujawnienia, t.j. do marca 1947 roku. W tym roku, w sierpniu, zostałem aresztowany i skazany, przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie, na karę 10 lat więzienia. Karę odbywałem w Sztumie, województwo Gdańsk. W 1953 roku, w listopadzie, zostałem przedwcześnie zwolniony i wróciłem w rodzinne strony. Pracowałem w kilku zakładach jako mechanik samochodowy. W Kraśniku, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, pracowałem przez 15 lat, do 1990 roku. Stąd odszedłem na emeryturę.

Autor: Józef Kuśmierz