Życiorys Stanisława Ruska

Puławy, 16 lipca 1987 roku. Życiorys. Urodziłem się 25 grudnia 1926 roku w Rzeczycy, gmina Celejów, powiat Puławy, województwo lubelskie, z rodziców Andrzeja i Antoniny z domu Fryczkowskiej, i tam też, t.j. w Rzeczycy, ukończyłem szkołę podstawową. W 1942 roku wstąpiłem do organizacji podziemnej o nazwie Związek Walki Zbrojnej, otrzymałem pseudonim „Tęcza” i pod dowództwem Stanisława Piecyka ps. „Babinicz” przebywałem w niej do zjednoczenia. Po zjednoczeniu zostaliśmy wcieleni pod dowództwo „Zapory”, i tam też, z bronią w ręku, dotrwałem do wyzwolenia Lubelszczyzny. Do 1960 roku pomagałem matce przy gospodarce. W 1960 roku wyjechałem na Ziemie Odzyskane, gdzie podjąłem pracę w Bystrzyckich Fabrykach Mebli. W 1962 roku rozpocząłem naukę w technikum w Kłodzku. Po ukończeniu technikum, w 1967 roku, rozpocząłem pracę w Kombinacie Górniczo–Hutniczym Miedzi w Lubinie. W 1972 roku kopalnia Zakłady Górnicze Lubin skierowała mnie na studia o specjalności gospodarka paliwowo–smarownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie, w 1975 roku, zostałem przeniesiony do Zakładów Górniczych Rudna, gdzie pracowałem do końca, t.j. do chwili przejścia na emeryturę, na stanowisku sztygara zmianowego.

Autor: Stanisław Rusek