Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 19 września 1947 roku

Numer akt …. Protokół przesłuchania podejrzanego. Będzin, dnia 19 września 1947 roku. Chimczak Eugeniusz, porucznik (Nazwisko, imię, oraz stopień służbowy oficera śledczego), Oficer Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, przesłuchał, w charakterze podejrzanego, Nazwisko i imię: Tudruj Edmund ps. „Mundek”. Imiona rodziców: Paweł i Teofila z domu Kozak. Data i miejsce urodzenia: 22 października 1923 roku, Stasin, powiat Lublin. Miejsce zamieszkania: bez stałego miejsca zamieszkania. Narodowość: polska. Obywatelstwo: polskie. Wyznanie: rzymsko–katolickie. Zajęcie: bez zajęcia. Zawód: bez zawodu. Wykształcenie: mała matura. Przynależność do Rejonowej Komendy Uzupełnień: Lublin. Stopień wojskowy: bez stopnia. Stosunek do służby wojskowej: nie służył. Stan rodzinny: kawaler. Stan majątkowy: nie posiada (ojciec posiada 20 mórg). Odznaczenia i ordery: nie posiada. Karalność: ze słów nie karany. Pytanie: Powiedzcie gdzie i w jakiej ilości zamelinowaliście broń swego pododdziału? Odpowiedź: Ja nigdy żadnej broni nie melinowałem i o żadnej broni zachowanej nic nie wiem. Pytanie: Wasze zeznania są fałszywe, niezgodne z prawdą, gdyż wasz przełożony, Łukasik Stanisław ps. „Ryś”, mówi iż polecił wam, byście zachowali … Wzór Numer S–8 – Drukarnia Numer 1. Nadpisano: „»Ryś«”. Tudruj Edmund. –2–. … broń swego pododdziału. Śledztwo wzywa was do składania prawdziwych zeznań? Odpowiedź: Zeznaję prawdę, iż żadnej broni nie chowałem i o takiej nic nie wiem. Tudruj Edmund. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół jest zgodny z moimi zeznaniami i po przeczytaniu podpisuję. Tudruj Edmund. Przesłuchał: Chimczak.