Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 28 kwietnia 1948 roku

… (pieczątka nagłówkowa). Znak akt …. Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 28 kwietnia 1948 roku. Oficer śledczy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Borowski Ludwik, porucznik. 1) Nazwisko i imię: Tudruj Edmund. 2) Nazwisko fałszywe, przybrane, pseudonim: „Mundek”. 3) Imię ojca: Paweł. 4) Imię i nazwisko rodowe matki: Teofila z domu Kozak. 5) Data i miejsce (gmina, powiat) urodzenia: 22 października 1923 roku, Stasin, województwo lubelskie. 6) Narodowość: polska. 7) Obywatelstwo: polskie. 8) Stan cywilny i rodzinny: kawaler. 9) Stałe miejsce zamieszkania i adres: bez stałego miejsca zamieszkania. 10) Zawód i stanowisko: bez zawodu. 11) Wykształcenie: cztery klasy gimnazjum i półtora roku liceum. 12) Zawód rodziców: rolnik. 13) Majątek: –. 14) Data wcielenia do Wojska Polskiego: –. 15) Stopień wojskowy i przynależność służbowa: –. 16) Ordery i odznaczenia: –. 17) Poprzednia karalność: ze słów nie karany. Wzór Numer 1. Tudruj Edmund. Szczegóły mojej pracy w organizacji nielegalnej WiN, na terenie województwa lubelskiego, podałem w protokołach przesłuchań, przed oficerem śledczym Bezpieczeństwa Publicznego. Oświadczam, że zeznania moje, złożone przed oficerem śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w dniach 19 września 1947 roku, 23 września 1947 roku, 25 września 1947 roku, 30 września 1947 roku, 7 października 1947 roku, 8 października 1947 roku i 14 października 1947 roku, zgodne są z prawdą, co powtórnie potwierdzam i dodaję, że protokoły wyżej wymienione każdorazowo, przed podpisaniem, osobiście odczytywałem i jako zgodne z prawdą podpisywałem. Protokół niniejszy osobiście odczytałem i jako zgodny z prawdą potwierdzam go poniższym podpisem. Tudruj Edmund. Borowski Ludwik, porucznik. Oficer śledczy Naczelnej Prokuratury Wojskowej.