Protokół rewizji osobistej Edmunda Tudruja z 18 września 1947 roku

Numer akt …. Protokół rewizji osobistej. Będzin, dnia 18 września 1947 roku, godzina …. Ja, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Jerzy Kędziora (stopień służbowy, imię i nazwisko), działając na mocy polecenia Dyrektora Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, z dnia …, przy udziale jako protokólanta …, w obecności świadka (ów) Chimczaka Eugeniusza, przeprowadziłem rewizję osobistą u podejrzanego Tudruja Edmunda vel Grabowskiego Edmunda ps. „Mundek”, w wyniku której znalazłem u niego następujące przedmioty, które zakwestionowałem: 1) walizka fibrowa, 2) dwie pary kaleson i jedna koszula, jeden ręcznik, 3) siedem sztuk chusteczek do nosa, 4) pantofle brązowe i skarpetki, 5) płaszcz letni na podszewce, 6) maszynka do golenia, 7) zapalniczka, 8) grzebień. Przedmioty powyższe odebrałem, celem dołączenia do akt sprawy. Oświadczenia osób obecnych przy rewizji: …. Żadnych zarzutów, w przedmiocie przeprowadzenia rewizji i zatrzymanych przedmiotów, nie zgłoszono. Na tym protokół rewizji zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem. Rewizji dokonał: Jerzy Kędziora, porucznik. Podpis osoby, u której przeprowadzono rewizję: Tudruj Edmund. Protokólant: …. Podpis świadka: Chimczak. A.B. Numer 585.