Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Hieronima Dekutowskiego z 27 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 27 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Dekutowskiemu Hieronimowi, synowi Jana, ustalił, że: a) Dekutowski Hieronim, w okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Tymczasowego, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, brał udział w nielegalnych związkach „Armii Krajowej” („A.K.”) i „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimami „Piątek” i „Zapora”, pełnił funkcję dowódcy dywersyjno–terrorystycznych band „WiN” na terenie województwa lubelskiego, kierował działalnością dywersyjno–terrorystyczną podporządkowanych mu band leśnych „WiN” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, przy czym osobiście, z bronią w ręku, brał czynny udział w szeregu napadach terrorystyczno–rabunkowych, utrzymywał łączność organizacyjną z Nowickim ps. „Stefan”, od którego otrzymywał instrukcje i nastawienia, oraz z dowódcami poszczególnych band, Łukasikiem ps. „Ryś”, Grońskim ps. „Żbik”, Tudrujem ps. „Mundek”, „Uskokiem”, „Szatanem”, „Jadzinkiem”, „Renkiem”, „Borem” i innymi, którym wydawał rozkazy mordowania żołnierzy Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywania zbrojnych napadów na urzędy i instytucje państwowe, samorządowe i społeczne. b) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. do 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznych band „WiN” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, wraz z podległą mu bandą, dokonał szeregu gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, rabując przy tym mienie państwowe, a między innymi: 1) W dniu 5 lutego 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Chodlu, powiat Lublin, mordując jednego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. 2) W dniu 7 lutego 1945 roku, wraz z bandą, we wsi Wały, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 3) W kwietniu 1945 roku, wraz z bandą, w rejonie wsi Świeciechów, powiat Kraśnik, dokonał zbrojnego napadu na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zamordował dwóch milicjantów, następnie rozbił posterunek Milicji Obywatelskiej w Świeciechowie, gdzie zrabował broń, spalił akta i wypuścił czterech aresztowanych. 4) W maju 1945 roku, wraz z bandą, we wsi Bojanów, województwo rzeszowskie, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, gdzie zrabował broń i zniszczył akta. 5) W maju 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, w rejonie wioski Stale, województwo rzeszowskie, dokonał zbrojnego napadu na przejeżdżającą samochodami jednostkę Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordował trzech żołnierzy, zaś pozostałym przy życiu zrabował broń i dwa samochody. 6) W maju 1945 roku, wraz z bandą, na terenie województwa lubelskiego, dokonał szeregu zbrojnych napadów na posterunki Milicji Obywatelskiej w Urzędowie, Bychawie, Bełżycach i Wojciechowie, w czasie których mordował funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, rabował broń i niszczył akta. 7) W początkach czerwca 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, w sile ponad czterdziestu ludzi, w Kazimierzu nad Wisłą, rozbił posterunek Milicji Obywatelskiej i zamordował dwóch milicjantów. Jednocześnie, w tej samej miejscowości, zamordował żołnierza Armii Radzieckiej oraz pięciu żołnierzy Wojska Polskiego. 8) W pierwszej połowie czerwca 1945 roku, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bychawie, rabując broń i niszcząc akta. Bezpośrednio z Bychawy udał się do wioski Huta Turobińska, powiat Krasnystaw, gdzie dokonał terrorystycznego napadu na członków Polskiej Partii Robotniczej, którym zrabował mienie i inwentarz żywy. 9) W połowie czerwca 1945 roku, w Janowie Lubelskim, zrabował cztery samochody wojskowe, którymi, wraz z bandą, udał się do Urzędowa, powiat Kraśnik, i dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zrabował broń i mundury. W tym samym dniu, rozbił posterunek Milicji Obywatelskiej w Józefowie, niszcząc akta. 10) W czerwcu 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, w Kluczkowicach, powiat Kraśnik, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordował dziewięciu żołnierzy i zrabował broń. Następnego dnia, po wyżej wymienionym napadzie, dokonał zamachu na jednostkę Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej, w okolicach Ratoszyna, powiat Lublin, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 11) W sierpniu 1945 roku, na terenie województwa kieleckiego, w Iłży, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, rabując broń. 12) W sierpniu 1945 roku, w okolicach Ostrowca Kieleckiego, województwo kieleckie, wraz z podległą mu bandą, dokonał szeregu zbrojnych napadów na posterunki Milicji Obywatelskiej, w czasie których rabował broń i niszczył akta. 13) W styczniu 1946 roku, wraz z podległą mu bandą, dokonał napadu zbrojnego na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bychawie, gdzie zniszczył akta i zrabował broń. 14) W styczniu 1946 roku, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Wysokim, powiat Lublin, podczas którego zamordował funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej i zniszczył akta. 15) W lutym 1946 roku, wraz z bandą, w Krzczonowie, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego pokarał chłostą dwóch milicjantów, zrabował broń i zniszczył akta. 16) Nocą z 5 na 6 kwietnia 1946 roku, na terenie powiatu lubelskiego, spalił dom, wraz z rodziną, składającą się z pięciu osób, w różnym wieku, oraz jednego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, z Krasnegostawu. 17) W dniu 6 kwietnia 1946 roku, wraz z podległą mu bandą „Misia”, we wsi Wola Gałęzowska, powiat Lublin, zamordował dwóch członków Polskiej Partii Robotniczej, Rubaja Józefa i Grabczyńskiego Adama, oraz jednego członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Gadzałę Ignacego, po czym, na Kolonii Wola Gałęzowska, zamordował członka Polskiej Partii Robotniczej, Szacana. 18) W kwietniu 1946 roku, wraz z podległą mu bandą „Renka”, we wsi Borów, powiat Lublin, zamordował dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, mężczyznę i kobietę. 19) W maju 1946 roku, wraz z podległą mu bandą, w Niedrzwicy, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zamordował powiatowego komendanta Milicji Obywatelskiej z Lublina, kapitana Niewinnego, oraz dwóch milicjantów. 20) W lipcu 1946 roku, wraz z podległą mu bandą, w rejonie wsi Grębów, powiat Nisko, województwo rzeszowskie, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, w czasie którego zamordował kilkunastu żołnierzy. 21) W połowie sierpnia 1946 roku, na terenie powiatu mieleckiego, województwa rzeszowskiego, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, mordując kilku żołnierzy. 22) W początkach września 1946 roku, na odcinku kolejowym Mielec–Dębica, województwo rzeszowskie, dokonał zbrojnego napadu na przejeżdżający pociąg, w czasie którego zamordował jednego oficera Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, oraz rozbroił pięciu żołnierzy Wojska Polskiego, rabując im broń. 23) W dniu 24 września 1946 roku, wraz z podległą mu bandą, dokonał terrorystycznego napadu na wieś Moniaki, powiat Kraśnik, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej, w czasie którego spalił wieś, zamordował jednego mieszkańca oraz zrabował mienie i inwentarz żywy. 24) W dniu 26 października, wraz z podległą mu bandą, dokonał napadu rabunkowego na państwową cukrownię w Klemensowie, powiat Zamość, w czasie którego rozbroił straż cukrowni, rabując 9 K.B.K., zrabował 75 metrów cukru, 52 pasy transmisyjne i 9 koni. c) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznych band „WiN–u” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, wraz z podległą mu bandą, zabierał, przy użyciu przemocy, mienie, w celu przywłaszczenia, a między innymi: 1) W maju 1945 roku, w rejonie Grębowa, powiat Nisko, województwo rzeszowskie, dokonał napadu rabunkowego na gorzelnię, gdzie zrabował 500 litrów spirytusu. 2) W końcu maja 1945 roku, w Wojciechowie, powiat Lublin, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w czasie którego zrabował różne towary, na sumę kilku tysięcy złotych. 3) W pierwszej połowie czerwca 1945 roku, w Bychawie, powiat Lublin, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, rabując mienie. 4) W sierpniu 1945 roku, w Iłży, województwo kieleckie, dokonał napadu rabunkowego na młyny państwowe, rabując z kasy 10000 złotych. 5) W lutym 1946 roku, w Krzczonowie, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w czasie którego zrabował paczki żywnościowe U.N.R.R.A.. d) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznych band „WiN” na terenie województwa lubelskiego, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do dokonywania gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, oraz rabunku mienia państwowego. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie Polski, dokonały szeregu zamachów terrorystyczno–rabunkowych, a między innymi: 1) W marcu 1946 roku, podległa mu banda „Renka”, w Bełżycach, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zamordowała dwóch milicjantów, zrabowała broń i zniszczyła akta. 2) W dniu 29 czerwca 1946 roku, podległa mu banda Grońskiego ps. „Żbik”, dokonała zbrojnego napadu na stację kolejową Szastarka, powiat Kraśnik, w czasie którego zamordowała sześciu żołnierzy i oficerów Armii Radzieckiej, oraz jednego oficera Wojska Polskiego, rabując przy tym broń i mundury. 3) W dniu 11 lipca 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, na stacji kolejowej Majdan, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na jadących pociągiem żołnierzy Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordowała czterech żołnierzy, jednego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, oraz zrabowała broń i mundury. 4) W lipcu 1946 roku, podległa mu banda „Misia” i „Samotnego” dokonała terrorystycznego napadu na wioskę Huta Turobińska, powiat Krasnystaw, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej, gdzie, po sterroryzowaniu mieszkańców, zrabowała mienie i inwentarz żywy. 5) W lipcu 1946 roku, banda „Renka”, w Grębowie, województwo rzeszowskie, zamordowała członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 6) W dniu 16 września 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, we wsi Wólka Abramowska, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej – Guminiaka, raniąc go w głowę uderzeniem pistoletu. 7) W dniu 23 września 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, dokonała zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bełżycach, powiat Lublin, rabując broń i niszcząc akta. 8) W dniu 24 września 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, na szosie Bełżyce–Chodel, dokonała zbrojnego napadu na jednostkę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w czasie którego zamordowała 18 żołnierzy i zrabowała broń. 9) W dniu 17 stycznia 1947 roku, banda „Jadzinka” dokonała zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, we wsi Albinów Mały (pogranicze powiatu zamojskiego i biłgorajskiego), w czasie którego zamordowano 15 żołnierzy, w tym trzech oficerów. 10) W styczniu 1947 roku, banda „Jadzinka”, w Tyszowcach, powiat Tomaszów Lubelski, dokonała zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, mordując kilku milicjantów. 11) W marcu 1947 roku, banda „Renka”, w Chodlu, powiat Lublin, zamordowała dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 12) W dniu 1 maja 1947 roku, banda „Uskoka”, w pobliżu wioski Rozkopaczew, powiat Puławy, zamordowała siedmiu członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, powracających z obchodu pierwszomajowego. 13) W lipcu 1947 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, na szosie Lublin–Kraśnik, dokonała zbrojnego napadu na prezesa wojewódzkiego koła „Wici” z Lublina – Barana, rabując mu motocykl D.K.W., 350 centymetrów sześciennych. e) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznych band „WiN–u” na terenie województwa lubelskiego, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do mordowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie Polski, dokonały szeregu zabójstw, a między innymi: 1) W dniu 12 kwietnia 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, we wsi Białyn, powiat Kraśnik, zamordowała Gołębia Jana, Ostrowską Stefanię i jej syna, Ostrowskiego Edwarda. 2) W dniu 16 września 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, we wsi Wólka Abramowska, powiat Lublin, zamordowała trzyletniego Guminiaka Janusza. 3) W październiku 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, we wsi Ratoszyn, powiat Lublin, zamordowała Michalaka Stanisława. 4) W październiku 1946 roku, banda Tudruja ps. „Mundek”, we wsi Motycz, powiat Lublin, zamordowała dwóch mieszkańców – ojca i syna, nazwiskiem Tomasik. 5) W listopadzie 1946 roku, Łukasik Stanisław ps. „Ryś”, na stacji Motycz, powiat Lublin, zamordował Poniewozik Jadwigę, lat 59. 6) W czerwcu 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, w Janowie Lubelskim, zamordowała dwóch mężczyzn. 7) W lipcu 1947 roku, banda „Uskoka”, we wsi Puchaczów, powiat Lubartów, wymordowała większą część mieszkańców, niezależnie od płci i wieku. 8) W lipcu 1947 roku, Groński ps. „Żbik”, we wsi Ludwinów, powiat Lublin, zamordował kobietę, Chłodną Helenę. f) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznych band „WiN” na terenie województwa lubelskiego, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do zabierania, przy użyciu przemocy, mienia, celem przywłaszczenia. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie Polski, dokonały szeregu napadów rabunkowych, a między innymi: 1) W lipcu 1946 roku, banda „Renka”, w Grębowie, województwo rzeszowskie, dokonała napadu rabunkowego na majątek państwowy, rabując inwentarz żywy. 2) W październiku 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, używając przemocy zbrojnej, nakładała kontrybucję na mieszkańców wsi Kępa, Kłodnica i Kazimierów, zabierając 30000 złotych. 3) W listopadzie 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, dokonała szeregu napadów rabunkowych na spółdzielnie w Ratoszynie, Godowie, Kłodnicy i Łopiennikach, rabując znajdujące się tam towary. 4) W styczniu 1947 roku, banda „Jadzinka”, w Józefowie, powiat Zamość, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię, w czasie którego zrabowała towary, na sumę kilka milionów złotych. 5) W końcu marca 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, w Urzędowie, powiat Kraśnik, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię, rabując 20000 złotych. 6) W maju i czerwcu 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, dokonała szeregu napadów rabunkowych na spółdzielnie w Pusznie, Godowie i Urzędowie, rabując różne towary i 85000 złotych gotówką. 7) W sierpniu 1947 roku, banda „Renka” dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w Pusznie, powiat Puławy, rabując 19000 złotych. 8) W sierpniu 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, w Kłodnicy, powiat Lublin, dokonała napadu rabunkowego na tartak, rabując z kasy 15000 złotych. g) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznych band „WiN” na terenie województwa lubelskiego, przechowywał, bez zezwolenia, dużą ilość broni palnej, granatów, min i amunicji. h) W okresie od maja 1947 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, używał za autentyczne podrobione dokumenty, na zmyślone nazwisko Piątek Mieczysław. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt c) artykuł 259 Kodeksu Karnego, punkt d) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt e) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 225 § 1 Kodeksu Karnego, punkt f) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt g) artykuł 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, punkt h) artykuł 191 Kodeksu Karnego. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Postanowienie powyższe zostało mi ogłoszone w dniu 2 czerwca 1948 roku. Dekutowski Hieronim /podpis podejrzanego/. Wykonano w trzech egzemplarzach. I.S.