Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 14 maja 1948 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 14 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Dekutowskiego Hieronima, syna Jana (personalia w aktach). Pytanie: Jakie dokumenty posiadaliście w okresie po wyzwoleniu Polski? Odpowiedź: Po wyzwoleniu Polski posługiwałem się kartą rozpoznawczą na zmyślone nazwisko Pepłoński Bronisław, którą miałem jeszcze z okresu okupacji. Poza tym do dnia zatrzymania, tj. 16 września 1947 roku, posługiwałem się fałszywymi dokumentami osobistymi na zmyślone nazwisko Piątek Mieczysław, a to: tymczasowym zaświadczeniem tożsamości, numer 345/47, i książeczką wojskową, numer 012051. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości i książeczkę wojskową wyrobił mi mój podkomendny, „Renek”, w maju 1947 roku, przez swego znajomego z Rejonowej Komendy Uzupełnień Lublin. Nazwiska tego z Rejonowej Komendy Uzupełnień Lublin nie znam. Wiadomo mi tylko jest, że jest to sierżant i współpracował od dłuższego czasu z „Renkiem”. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół, zapisany zgodnie z moimi zeznaniami, przeczytałem i podpisuję. Dekutowski Hieronim. Przesłuchał: Chimczak.