Protokół wykonania wyroku śmierci względem Hieronima Dekutowskiego z 7 marca 1949 roku

Warszawa, dnia 7 marca 1949 roku. Wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, major Cypryszewski Stanisław, w wykonaniu prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, zatwierdzonego postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego, z dnia 4 lutego 1949 roku, i wobec nie skorzystania z prawa łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie artykułu 314 i … Czytaj dalej Protokół wykonania wyroku śmierci względem Hieronima Dekutowskiego z 7 marca 1949 roku