Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Hieronima Dekutowskiego