Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 24 września 1947 roku

Numer akt …. Zatwierdzam: Postanowienie o wszczęciu śledztwa. Będzin, dnia 24 września 1947 roku. Chimczak Eugeniusz, porucznik (stopień służbowy, imię, nazwisko), Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, rozpatrzywszy materiały dochodzenia w sprawie przeciwko Miatkowskiemu Jerzemu, synowi Józefa, podejrzanemu (ej) o przynależność do organizacji „Wolność i Niezawisłość” i napady terrorystyczne, postanowił: 1) wszcząć w powyższej sprawie śledztwo, 2) przyjąć sprawę do swego prowadzenia, 3) uznać materiały dochodzenia za materiały śledcze i załączyć je do akt sprawy. Zgadzam się. Kierownik Sekcji III Wydziału II Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Szymański Bronisław, major. Oficer śledczy: Chimczak. Wzór Numer S–3. Drukarnia Numer 1.