Prośba Jerzego Miatkowskiego o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku

Do Obywatela Prokuratora Sądu Wojskowego. Prośba. Uprzejmie proszę o przydzielenie mi obrońcy prawnego z urzędu, na rozprawę, która ma odbyć się dnia 3 listopada 1948 roku. Jerzy Miatkowski. 30 października 1948 roku.