Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 28 kwietnia 1948 roku

… (pieczątka nagłówkowa). Znak akt …. Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 28 kwietnia 1948 roku. Oficer śledczy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Borowski Ludwik, porucznik. 1) Nazwisko i imię: Miatkowski Jerzy. 2) Nazwisko fałszywe, przybrane, pseudonim: „Zawada”. 3) Imię ojca: Józef. 4) Imię i nazwisko rodowe matki: Janina z domu Śmieciszewska. 5) Data i miejsce (gmina, powiat) urodzenia: 8 czerwca 1923 roku, Jabłonna, koło Warszawy. 6) Narodowość: polska. 7) Obywatelstwo: polskie. 8) Stan cywilny i rodzinny: kawaler. 9) Stałe miejsce zamieszkania i adres: Warszawa, ulica Mokotowska 45. 10) Zawód i stanowisko: bez pracy. 11) Wykształcenie: cztery klasy gimnazjum. 12) Zawód rodziców: urzędnik państwowy Ministerstwa Skarbu. 13) Majątek: nie posiada. 14) Data wcielenia do Wojska Polskiego: …. 15) Stopień wojskowy i przynależność służbowa: …. 16) Ordery i odznaczenia: „Krzyż Walecznych”, za Powstanie Warszawskie. 17) Poprzednia karalność: ze słów nie karany. W organizacji nielegalnej WiN, na terenie województwa lubelskiego, pełniłem funkcję adiutanta Komendanta oddziałów dywersyjnych WiN, „Zapory”. Wzór Numer 1. Borowski. Miatkowski Jerzy. Ujawniłem się w kwietniu 1947 roku w Lublinie. Otrzymałem zaświadczenie o ujawnieniu. Zamieszkałem w Warszawie. Będąc, w maju 1947 roku, w Lublinie, spotkałem członka WiN–u, „Wisłę”, z którym to pojechałem do wsi Łupki, na kontakt z „Zaporą”. W Łupkach spotkałem się z „Zaporą”. Przedmiotem naszej dyskusji była kwestia ujawnienia się „Zapory”. Odjeżdżając, dałem adres „Zaporze” mego miejsca zamieszkania w Warszawie. Będąc w Warszawie, nie pracowałem zawodowo. Do mego mieszkania przychodzili „Wisła”, „Jadzinek”, „Stefan”, „Wrzos”, „Zapora”, w okresie od maja 1947 roku do września 1947 roku – kilkakrotnie. Wszyscy wyżej wymienieni byli członkami organizacji WiN na terenie województwa lubelskiego. We wrześniu 1947 roku, z „Zaporą” i „Junakiem”, umówiliśmy się, że wyjedziemy zagranicę, do angielskiej, względnie amerykańskiej strefy, celem wstąpienia do wojska generała Andersa. Rozmawiając z „Zaporą” w Warszawie, wiedziałem, że „Zapora” nie jest ujawnionym członkiem nielegalnej organizacji WiN. Wiedziałem również, że inni członkowie nielegalnej organizacji WiN, z terenu lubelskiego, broni wszystkiej, przy ujawnianiu się, nie zdali, a ją „zamelinowali”. W celu wyjazdu zagranicę, wyjechałem z „Zaporą” i „Junakiem” do Katowic, a stamtąd do Nysy. Szczegóły mojej pracy w organizacji WiN wyjaśniłem w protokołach, przed oficerem śledczym Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Oświadczam, że zeznania moje, złożone w protokołach, przed oficerem śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, są zgodne z prawdą, co niniejszym potwierdzam, przyczem dodaję, że protokoły te każdorazowo, przed podpisaniem, odczytywałem i jako zgodne z prawdą podpisywałem, w dniach 24 września 1947 roku, 30 września 1947 roku, 16 października 1947 roku i 18 października 1947 roku. Protokół niniejszy osobiście odczytałem, którego zgodność z prawdą potwierdzam poniższym podpisem. Miatkowski Jerzy. Borowski Ludwik. Oficer śledczy Naczelnej Prokuratury Wojskowej.