Protokół rewizji osobistej Jerzego Miatkowskiego z 18 września 1947 roku

Numer akt …. Protokół rewizji osobistej. Będzin, dnia 18 września 1947 roku, godzina …. Ja, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Jerzy Kędziora (stopień służbowy, imię i nazwisko), działając na mocy polecenia Dyrektora Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, z dnia …, przy udziale jako protokólanta …, w obecności świadka (ów) Chimczaka Eugeniusza, przeprowadziłem rewizję osobistą u podejrzanego Miatkowskiego Jerzego ps. „Zawada”, w wyniku której znalazłem u niego następujące przedmioty, które zakwestionowałem: 1) kenkarta, numer 71744, 2) zegarek kieszonkowy (z oprawką skórzaną) „Tissot”, 3) świadectwo urodzenia, 4) portfel skórzany, czarny, 5) karta powołania, 6) potwierdzenie zameldowania, 7) tymczasowe zaświadczenie tożsamości, numer 8975, 8) zaświadczenie z ujawnienia, numer 72265, 9) zaświadczenie rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień, numer 55/47, 10) notes i kalendarzyk z notatkami oraz odcinek zameldowania. Przedmioty powyższe odebrałem, celem dołączenia do akt sprawy. Oświadczenia osób obecnych przy rewizji: …. Żadnych zarzutów, w przedmiocie przeprowadzenia rewizji i zatrzymanych przedmiotów, nie zgłoszono. Na tym protokół rewizji zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem. Rewizji dokonał: Jerzy Kędziora, porucznik. Podpis osoby, u której przeprowadzono rewizję: Jerzy Miatkowski. Protokólant: …. Podpis świadka: Chimczak. A.B. Numer 585. 11) scyzoryk, 12) bransoletka – łańcuszek, 13) grzebień, 14) koszula, 15) jedna para skarpet, 16) krawat, 17) chusteczka, 18) pasek skórzany – żółty. Rewizji dokonał: Jerzy Kędziora, porucznik. Podpis osoby, u której przeprowadzono rewizję: Jerzy Miatkowski. Podpis świadka: Chimczak.