Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Jerzego Miatkowskiego