Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Jerzego Miatkowskiego z 15 listopada 1948 roku

Więzienie w Warszawie I, ulica Rakowiecka 37. Dnia 15 listopada 1948 roku. Numer akt sprawy Sr. 904/48. Księgi więźniów Numer I–1769/48. Do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Komunikuję, że Miatkowski Jerzy został osadzony, w dniu 15 listopada 1948 roku, o godzinie 13:00, w tutejszym więzieniu, przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, do dyspozycji Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Naczelnik więzienia, podpis nieczytelny. Dowód wewnętrzny. Wzór 21. Zawiadomienie o przyjęciu więźnia. Załącznik Numer 276/388. X/47. Drukarnia Numer 3.