Nakaz uwięzienia Romana Grońskiego z 15 listopada 1948 roku

Kopia. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (pieczątka nagłówkowa). Warszawa, dnia 15 listopada 1948 roku. Znak akt Sr. 904/48. Do Naczelnika Więzienia Warszawa I. Nakaz uwięzienia. 1) Nazwisko i imię: Groński Roman. 2) Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Konstanty i Janina z domu Ciechońska. 3) Fałszywe nazwisko, pseudonim: …. 4) Data i miejsce urodzenia: 28 lutego 1926 roku w Kraśniku, powiat Lublin. 5) Narodowość: polska. 6) Zawód: ślusarz. 7) Stopień wojskowy, przynależność służbowa: …. 8) Stałe miejsce zamieszkania (gmina, powiat) i adres: bez stałego miejsca zamieszkania. 9) Podejrzany, oskarżony o przestępstwa z artykułu 86 § 1, 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego i inne, ma być przyjęty do więzienia jako tymczasowo aresztowany. 10) Wymieniony pozostaje do rozporządzenia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie; niebezpieczny – nie może się stykać z …. Odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu załączam. Zastępca Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Józef Badecki, major. (–) Magister Badecki Józef, major (podpis). Wzór 13.