Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Stanisława Łukasika z 28 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 28 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Łukasikowi Stanisławowi, synowi Feliksa, ustalił, że: a) Łukasik Stanisław, w okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Tymczasowego, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, brał udział w nielegalnych związkach „Armii Krajowej” („A.K.”) i „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimami „Nowakowski” i „Ryś”, pełnił funkcję dowódcy bandy dywersyjno–terrorystycznej na terenie województwa lubelskiego, kierował pracą dywersyjno–terrorystyczną podległych mu band, wydawał rozkazy i instrukcje podległym mu bandom, zawierające się w morderstwach żołnierzy Wojska Polskiego, sprzymierzonej Armii Czerwonej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, oraz w dokonywaniu napadów na urzędy i instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, przy czym osobiście brał czynny udział w szeregu zbrojnych napadach dywersyjno–terrorystycznych, utrzymywał łączność organizacyjną z członkami „WiN”, w szczególności z Nowickim ps. „Stefan”, Dekutowskim ps. „Zapora”, Grońskim ps. „Żbik”, Tudrujem ps. „Mundek”, „Borem” i innymi. b) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, wraz z podległą mu bandą, dokonał szeregu gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, rabując przy tym mienie państwowe, a między innymi: 1) W dniu 7 kwietnia 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, w sile 14 ludzi, dokonał zbrojnego napadu na Izbę Skarbową w Lublinie, w czasie którego zamordował oficera Wojska Polskiego, Kulbanowskiego Antoniego, porucznika, oraz zrabował ponad milion złotych. 2) W czerwcu 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, w sile 25 ludzi, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w rejonie Bełżyc, powiat Lublin, w czasie którego zamordował jednego żołnierza. 3) W lipcu 1945 roku, wraz z podległą mu bandą, dwukrotnie dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w Jastkowie, powiat Lublin, w czasie którego, po sterroryzowaniu milicjantów, zrabował broń. 4) W dniu 1 maja 1946 roku, we wsi Tomaszowice, powiat Lublin, zamordował administratora majątku państwowego – Potejkę Jana. 5) W maju 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, w rejonie Opola, powiat Puławy, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 6) W dniu 3 lipca 1946 roku, na terenie powiatu lubartowskiego, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 7) W dniu 11 lipca 1946 roku, na stacji kolejowej Majdan, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na jadących pociągiem żołnierzy Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordował czterech żołnierzy, jednego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, oraz zrabował broń i mundury. 8) Latem 1946 roku, w Niedrzwicy, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, mordując dwóch milicjantów. 9) W dniu 10 sierpnia 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, we wsi Babin, powiat Lublin, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 10) W dniu 16 września, we wsi Wólka Abramowska, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej – Guminiaka, raniąc go w głowę uderzeniem pistoletu. 11) W dniu 23 września 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bełżycach, powiat Lublin, rabując broń i niszcząc akta. 12) W dniu 24 września, wraz z podległą mu bandą, w sile ponad 60 ludzi, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na szosie Bełżyce–Chodel, w czasie którego zamordował 18 żołnierzy i zrabował broń. 13) W styczniu 1947 roku, we wsi Tomaszowice, powiat Lublin, zamordował funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa – Tarkowskiego. c) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, mordował obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a między innymi: 1) W dniu 16 września 1946 roku, we wsi Wólka Abramowska, powiat Lublin, zamordował trzyletniego Guminiaka Janusza. 2) W październiku lub na początku listopada 1946 roku, na stacji Motycz, powiat Lublin, zamordował Poniewozik Jadwigę, lat 59. 3) W styczniu 1947 roku, w Tomaszowicach, powiat Lublin, zamordował mieszkańca tejże wioski – Matysa. d) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, wraz z podległą mu bandą, zabierał, przy użyciu przemocy, mienie, w celu przywłaszczenia, a między innymi: 1) W marcu 1945 roku dokonał napadu rabunkowego na majątek państwowy Palikije, powiat Lublin, w czasie którego zrabował inwentarz żywy oraz większą ilość produktów żywnościowych. 2) W okresie od lipca 1944 roku dokonał szeregu napadów rabunkowych na ludność polską, na terenie województwa lubelskiego, rabując mienie i wymierzając karę chłosty. e) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do dokonywania gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, oraz rabunku mienia państwowego. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie województwa lubelskiego, dokonały szeregu zamachów terrorystyczno–rabunkowych, a między innymi: 1) W czerwcu 1945 roku, na terenie gminy Konopnica, powiat Lublin, podległa mu banda dokonała zbrojnego napadu na żołnierzy Armii Radzieckiej, rabując im broń i amunicję. 2) W maju 1946 roku, podległa mu banda, we wsi Sporniak, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 3) W czerwcu 1946 roku, podległa mu banda, w rejonie wsi Delążki, zamordowała pracownika Urzędu Bezpieczeństwa – Dajkę, mieszkańca wioski Tomaszowice, powiat Lublin. 4) Latem 1946 roku podległa mu banda dokonała zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Piotrowicach, powiat Lublin, w czasie którego zrabowała broń i zniszczyła akta. 5) Latem 1946 roku, podległa mu banda, w Bełżycach, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, w czasie którego dwóch zamordowała. 6) W listopadzie 1946 roku, podległa mu banda, pod dowództwem „Bora”, dwukrotnie dokonała zbrojnego napadu na przejeżdżający pociąg, na linii Rozwadów–Lublin, podczas których z kas pociągów zrabowała ponad 300000 złotych. 7) Jesienią 1946 roku, podległa mu banda, pod dowództwem „Bora”, dokonała zbrojnego zamachu na członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, rabując im broń. 8) W początkach 1947 roku, podległa mu banda, pod dowództwem „Chłopickiego”, dwukrotnie dokonała zbrojnego napadu na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, na terenie powiatu lubelskiego, ostrzeliwując ich z broni maszynowej. 9) Wiosną 1947 roku, podległa mu banda, pod dowództwem „Bora”, we wsi Zemborzyce, powiat Lublin, zamordowała funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa – Plutę. 10) W lipcu 1947 roku, podległa mu banda, na szosie Lublin–Kraśnik, dokonała zbrojnego napadu na prezesa wojewódzkiego koła WICI z Lublina – Barana, rabując mu motocykl D.K.W. – 350 centymetrów sześciennych. f) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do mordowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie województwa lubelskiego, dokonały szeregu zabójstw, a między innymi: 1) Jesienią 1946 roku, podległa mu banda, pod dowództwem „Iwana”, na terenie gminy Konopnica, powiat Lublin, zamordowała dwóch mężczyzn. 2) Jesienią 1946 roku, podległa mu banda, pod dowództwem Tudruja, we wsi Konopnica, powiat Lublin, zamordowała mieszkańca tejże wioski – Mgłowskiego. 3) Jesienią 1946 roku, podległa mu banda, pod dowództwem Tudruja ps. „Mundek”, we wsi Motycz, powiat Lublin, zamordowała dwóch mieszkańców – ojca i syna, nazwiskiem Tomasik. g) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do zabierania, przy użyciu przemocy, mienia, celem przywłaszczenia. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy, na terenie województwa lubelskiego, dokonały szeregu napadów rabunkowych, a między innymi: 1) Wiosną 1945 roku podległa mu banda dokonała napadu rabunkowego na majątek państwowy w Palikijach, powiat Lublin, rabując inwentarz żywy oraz mienie. 2) Wiosną 1945 roku podległa mu banda dokonała napadu rabunkowego na majątek państwowy w Babicach, powiat Lublin, rabując inwentarz żywy i mienie. 3) Wiosną 1945 roku podległa mu banda dokonała napadu rabunkowego na majątek państwowy w Zemborzycach, powiat Lublin, rabując inwentarz żywy i inne mienie. 4) W okresie od lipca 1944 roku do lipca 1945 roku, podległe mu bandy, na terenie powiatu lubelskiego, dokonały szeregu napadów rabunkowych na spółdzielnie, rabując mienie. 5) Wiosną 1946 roku podległa mu banda dokonała zbrojnego napadu na majątek państwowy w Krężnicy Okrągłej, powiat Lublin, w czasie którego zrabowała inwentarz żywy i mienie. 6) Latem 1946 roku podległa mu banda dokonała napadu na spółdzielnię w Bełżycach, powiat Lublin, rabując mienie. 7) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, podległe mu bandy, na terenie województwa lubelskiego, dokonały szeregu gwałtownych zamachów na ludność wiejską, w czasie których rabowały mienie i wymierzały karę chłosty, w postaci 25 kijów. h) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako dowódca bandy dywersyjno–terrorystycznej „WiN” na terenie województwa lubelskiego, przechowywał, bez zezwolenia, dużą ilość broni palnej, granatów, min i amunicji. i) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski używał za autentyczne podrobione dokumenty na zmyślone nazwisko Nowakowski Stanisław. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Łukasika Stanisława, syna Feliksa, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt c) artykuł 225 § 1 Kodeksu Karnego, punkt d) artykuł 259 Kodeksu Karnego, punkt e) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt f) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 225 § 1 Kodeksu Karnego, punkt g) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt h) artykuł 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, punkt i) artykuł 191 Kodeksu Karnego. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Postanowienie powyższe zostało mi ogłoszone w dniu 2 czerwca 1948 roku. Łukasik Stanisław /podpis podejrzanego/. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.