Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Stanisława Łukasika z 28 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 28 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Łukasikowi Stanisławowi, synowi Feliksa, ustalił, że: a) Łukasik Stanisław, w okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w … Czytaj dalej Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Stanisława Łukasika z 28 maja 1948 roku