Prośba Stanisława Łukasika o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku

Od zatrzymanego Łukasika Stanisława. Prośba do Sądu. Proszę o przydzielenie mi obrony prawnej z urzędu, na sprawę, która odbędzie się dnia 3 listopada 1948 roku. Łukasik Stanisław. Dnia 30 października 1948 roku.