Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 14 maja 1948 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 14 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Łukasika Stanisława, syna Feliksa (personalia w aktach). Pytanie: Jakie dowody osobiste posiadaliście po wyzwoleniu Polski? Odpowiedź: Po wyzwoleniu Polski posiadałem fałszywe dokumenty na zmyślone nazwisko Nowakowski Stanisław, a to: kartę rozpoznawczą, numer 3468, którą sam sobie wyrobiłem, zaświadczenie rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień Lublin, numer 1204/45, które sam wyrobiłem na blankiecie dostarczonym przez podkomendnego ps. „Julek”, legitymację z cukrowni w Opolu, którą sam wyrobiłem na blankiecie dostarczonym mi przez „Renka”, oraz zaświadczenie sołtysa ze wsi Tałty, województwo olsztyńskie, też na nazwisko Nowakowski Stanisław. Zaznaczam, że pieczątki do wyrabiania kart rozpoznawczych, latem 1947 roku, przekazałem swemu podkomendnemu, „Borowi”. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół, zapisany zgodnie z moimi zeznaniami, przeczytałem i podpisuję. Łukasik. Przesłuchał: Chimczak.