Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 29 września 1947 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Będzin, dnia 29 września 1947 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Łukasika Stanisława ps. „Ryś” (personalia w aktach). Pytanie: Jaki posiadaliście techniczny sprzęt w terenie? Odpowiedź: Oddział mój nie posiadał żadnego sprzętu technicznego. W lipcu 1947 roku, strzelec „Stasio”, z oddziału „Bora”, zabrał motocykl, 350 centymetrów sześciennych, firmy D.K.W., wojewódzkiemu prezesowi koła WICI, niejakiemu Baranowi. Miało to miejsce na szosie Lublin–Kraśnik. Motocykl ten znajduje się we wsi Kozubszczyzna, powiat Lublin, i opiekuje się nim „Bór”. Wiosną 1947 roku, mieszkaniec wsi–stacji Motycz, gmina Konopnica, powiat Lublin, niejaki Janeczko Zdzisław (obecnie aresztowany za złodziejstwo), chciał mnie przekazać radiostację nadawczą. Radiostacja ta, prawdopodobnie angielska, czy jest czynna, nie wiem, bo nie widziałem jej. Janeczko mówił mi, że ma tą radiostację u siebie w domu. Poza tem wspominał mi, że ma też miny. Przypuszczam, że radiostację tą zdobył brat Janeczka, który już nie żyje. Został zabity w 1945 roku przez Wojsko Polskie, będąc w oddziale „Zapory”. Janeczko Zdzisław aresztowany został w lipcu 1947 roku za kradzież, i siedzi w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, zdaje się, że dotychczas. Łukasik. –2–. Janeczko nie nosi zmyślonego nazwiska, tak, że można go będzie odszukać w którymś z Urzędów Bezpieczeństwa w Lublinie. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół jest zgodny z moimi zeznaniami i po przeczytaniu podpisuję. Zeznał: Łukasik. Przesłuchał: Chimczak.