Skarga rewizyjna Władysława Szymaszka z 21 listopada 1948 roku

Do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Numer SR.904/48 Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Obrońcy wojskowego, adwokata Władysława Szymaszka, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Koszykowej numer 35. Obrońcy: I) Stanisława Łukasika; II) Arkadiusza Wasilewskiego. Ad I) oskarżonego z artykułu 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykułu 1 § 1–3 Dekretu z 13 czerwca … Czytaj dalej Skarga rewizyjna Władysława Szymaszka z 21 listopada 1948 roku