Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Stanisława Łukasika z 15 listopada 1948 roku

Więzienie w Warszawie I, ulica Rakowiecka 37. Dnia 15 listopada 1948 roku. Numer akt sprawy Sr. 904/48. Księgi więźniów Numer I–1776/48. Do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Komunikuję, że Łukasik Stanisław został osadzony, w dniu 15 listopada 1948 roku, o godzinie 13:00, w tutejszym więzieniu, przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, do dyspozycji Wojskowego Sądu … Czytaj dalej Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Stanisława Łukasika z 15 listopada 1948 roku