Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 2 czerwca 1948 roku

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Drugi, Wydział Pierwszy, Numer … (pieczęć nagłówkowa). Warszawa, dnia 2 czerwca 1948 roku. Kwit depozytowy, numer 237/48, dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi. Niżej wyszczególnione przedmioty, odebrane w czasie rewizji osobistej, – domowej, wymienione w protokole rewizji, z dnia 18 września 1947 roku, dokonanej przez Departament Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, … Czytaj dalej Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 2 czerwca 1948 roku