Zaświadczenie Andrzeja Walencika z 25 listopada 1948 roku

Zarząd gminny w Karczmiskach, powiatu puławskiego. Numer zaświadczenia 872/48. Karczmiska, dnia 25 listopada 1948 roku. Zaświadczenie. Zarząd gminny niniejszym zaświadcza, że stan rodzinny obywatela Pelaka Władysława, lat 52, mieszkańca Kolonii Łubki–Halinówka, tutejszej gminy, składa się z następujących osób, a mianowicie: 1) żona Agata, lat 50, 2) córka Krystyna, lat 21, 3) córka Teodora, lat 19, 4) córka Czesława, lat 14, 5) córka Kazimiera, lat 12, 6) córka Marianna, lat 9, 7) córka Helena, lat 4, 8) syn Tadeusz, lat 26. Niniejsze zaświadczenie wydano Pelakowi Władysławowi, na skutek jego osobistej prośby, celem przedłożenia Władzom Sądowym. Wójt gminy Karczmiska, Andrzej Walencik.