Prośba o łaskę Aldony Dzierżyńskiej–Kojałłowicz z 15 listopada 1948 roku

W sprawie numer Sr 904/48 Władysława Nowickiego. Do Obywatela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta. Aldony Dzierżyńskiej–Kojałłowicz, zamieszkałej w Łodzi, Rembielińskiego 41–2. Podanie. Zwracam się do Obywatela Prezydenta z najgorętszą prośbą o uchylenie wyroku śmierci mego krewnego, Władysława Nowickiego, osądzonego przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie, 15 listopada roku bieżącego. Znam go od dziecka i zawsze ceniłam w nim wielką szlachetność, samozaparcie, wielkoduszność i ogromne umiłowanie nauki, przy wyjątkowych zdolnościach. Kocham go jak własnego syna, a więc przez pamięć niezapomnianego brata mego, Feliksa Dzierżyńskiego, błagam Obywatela Prezydenta o łaskę darowania życia Władysławowi Nowickiemu. Nie wątpię, że czas i obecna słuszna rzeczywistość przekonają go o błędnej dotychczas drodze, by stać się użytecznym obywatelem naszej ukochanej Ojczyzny. Łódź, dnia 15 listopada 1948 roku. Rodzona siostra Feliksa Dzierżyńskiego, Aldona, z Dzierżyńskich, Kojałłowiczowa.