Prośba o łaskę Marii Nowickiej z 16 listopada 1948 roku

W sprawie numer Sr 904/48 Władysława Nowickiego. Do Obywatela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bolesława Bieruta. Prośba Marysi Nowickiej, lat 8, zamieszkałej w Wylągach, poczta Kazimierz Dolny. Błagamy z całego serca, ja i moja mała siostrzyczka, 5–letnia Ewa, żeby Pan Prezydent uratował naszego kochanego tatuśka od śmierci, za co będziemy przez całe życie wdzięczne dobremu Prezydentowi, drogiemu naszemu Opiekunowi. Wylągi, dnia 16 listopada 1948 roku. Marysia Nowicka.