Skarga rewizyjna Józefy Stillerowej z 20 listopada 1948 roku

Do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Adwokat Józefy Stillerowej, zamieszkałej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 73 mieszkania 8, obrońcy oskarżonych Władysława Nowickiego i Tadeusza Pelaka, w sprawie Sr.904/48. Skarga rewizyjna na wyrok Rejonowego Sądu Wojskowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, w sprawie Władysława Nowickiego i Tadeusza Pelaka, numer sprawy Sr.904/48. Wyrok powyższy, … Czytaj dalej Skarga rewizyjna Józefy Stillerowej z 20 listopada 1948 roku