Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 25 października 1948 roku

Egzemplarz numer 3. Wojsko Polskie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Numer Sr. 904/48. 25 października 1948 roku. 1) Naczelna Prokuratura Wojska Polskiego, w miejscu. 2) Do wiadomości: Departament Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zawiadamiam, że w dniach 3, 4 i 5 listopada bieżącego roku odbędzie się, przed tutejszym Sądem, rozprawa sądowa przeciwko Nowickiemu Władysławowi i towarzyszom. … Czytaj dalej Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 25 października 1948 roku