Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 30 października 1948 roku

Kopia. Wojsko Polskie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Numer Sr. 904/48. 30 października 1948 roku. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Departament Śledczy w Warszawie. W związku z wyznaczeniem, na dni 3, 4, 5 listopada bieżącego roku, rozprawy sądowej przeciwko Nowickiemu Władysławowi i innym, proszę o doprowadzenie wyżej wymienionych, na wspomniany termin, na godzinę 9:00, do lokalu tutejszego Sądu, pod wzmocnioną eskortą. Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, podpis nieczytelny. (–) Magister Warecki Aleksander, podpułkownik.