Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 marca 1949 roku

Kopia. Wojsko Polskie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Numer Sr. 904/48. Dnia 5 marca 1949 roku. Do Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w miejscu. Zawiadamiam, że przesłany Wam, do wiadomości, wyrok tutejszego Wojskowego Sądu Rejonowego, z dnia 15 listopada 1948 roku, w sprawie Nowickiego Władysława i innych, jest prawomocny. Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, … Czytaj dalej Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 marca 1949 roku