Postanowienie o połączeniu spraw z 28 maja 1948 roku

Postanowienie o połączeniu spraw. Warszawa, dnia 28 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, rozpatrzywszy materiały śledztwa w sprawie przeciwko: 1) Nowickiemu Władysławowi, synowi Aleksandra, 2) Dekutowskiemu Hieronimowi, synowi Jana, 3) Łukasikowi Stanisławowi, synowi Feliksa, 4) Grońskiemu Romanowi, synowi Konstantego, 5) Tudrujowi Edmundowi, synowi Pawła, 6) Miatkowskiemu Jerzemu, synowi Józefa, 7) Wasilewskiemu Arkadiuszowi, synowi Stanisława, 8) Pelakowi Tadeuszowi, synowi Władysława, i zważywszy, że czyny podejrzanych zawierają znamiona przestępstw, określone w artykułach 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z dnia 23 września 1944 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Numer 6 pozycja 27), 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Numer 30 pozycja 192), 225 § 1 i 259 Kodeksu Karnego (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 1932 roku Numer 60 pozycja 571), a okoliczności popełnienia ich wzajemnie się zazębiają, postanowił sprawy: 1) Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, 2) Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, 3) Łukasika Stanisława, syna Feliksa, 4) Grońskiego Romana, syna Konstantego, 5) Tudruja Edmunda, syna Pawła, 6) Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, 7) Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, 8) Pelaka Tadeusza, syna Władysława, połączyć w jedną całość, celem wspólnego rozpatrzenia. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. /–/ Chimczak Eugeniusz, porucznik.