Postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia z 28 lipca 1948 roku

Znak akt IV. Pn. 516/48. Postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia. Warszawa, dnia 28 lipca 1948 roku. Wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, major Rychlik Zenon, po zaznajomieniu się z aktami śledztwa w sprawie Nowickiego Władysława, Dekutowskiego Hieronima, Łukasika Stanisława, Grońskiego Romana, Tudruja Edmunda, Miatkowskiego Jerzego, Wasilewskiego Arkadiusza i Pelaka Tadeusza, podejrzanych z artykułu 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykułu 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku i innych, zważywszy: 1) że wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnione, 2) że akt oskarżenia oparty jest na ustaleniach i materiale faktycznym postępowania przygotowawczego, 3) że przyjęta kwalifikacja prawna przestępstwa odpowiada przepisom prawa, na zasadzie artykułu 172 § 1 i 3 Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, postanowił: 1) zatwierdzić sporządzony przez Oficera Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, porucznika Chimczaka Eugeniusza, akt oskarżenia w sprawie Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 225 § 1 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, artykule 191 Kodeksu Karnego, Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 259 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 225 § 1 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, artykule 191 Kodeksu Karnego, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 225 § 1 Kodeksu Karnego, artykule 259 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 225 § 1 Kodeksu Karnego, artykule 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, artykule 191 Kodeksu Karnego, Grońskiego Romana, syna Konstantego, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 225 § 1 Kodeksu Karnego, artykule 259 Kodeksu Karnego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, artykule 191 Kodeksu Karnego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 225 § 1 Kodeksu Karnego, artykule 259 Kodeksu Karnego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, artykule 191 Kodeksu Karnego, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 259 Kodeksu Karnego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 118 § 1, 2 i 3 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 115 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, artykule 191 Kodeksu Karnego, Pelaka Tadeusza, syna Władysława, podejrzanego o przestępstwa przewidziane w artykule 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, artykule 117 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 118 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykule 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, 2) sprawę skierować, według właściwości, do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, celem rozpoznania w trybie artykułu 209 § 1 Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego i artykułu 53 § 2 p.d. – bez udziału prokuratora i obrońcy. Wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Zenon Rychlik, major. Wojsko Polskie. Naczelna Prokuratura Wojskowa. Wykonał kapitan Borowski.