Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (pieczątka nagłówkowa). Znak akt Sr. 904/48. Protokół doręczenia – odczytania aktu oskarżenia. Warszawa, dnia 27 października 1948 roku. Obecni: sędzia wojskowy asesor sekretarz podporucznik Mączyński Zygmunt; oskarżony 1) Łukasik Stanisław, 2) Groński Roman, 3) Miatkowski Jerzy, 4) Tudruj Edmund, 5) Pelak Tadeusz, 6) Dekutowski Hieronim, 7) Wasilewski Arkadiusz. Oskarżonemu doręczono … Czytaj dalej Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku