Protokół zaznajomienia z materiałami śledztwa z 31 maja 1948 roku

Protokół zaznajomienia z materiałami śledztwa. Warszawa, dnia 31 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, zaznajomił podejrzanych: 1) Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, 2) Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, 3) Łukasika Stanisława, syna Feliksa, 4) Grońskiego Romana, syna Konstantego, 5) Tudruja Edmunda, syna Pawła, 6) Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, 7) Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, 8) Pelaka Tadeusza, syna Władysława, z materiałami śledztwa w ich sprawie, a mianowicie z aktami, od karty 1 tomu pierwszego i karty 1 tomu drugiego do karty 312 tomu pierwszego i karty 358 tomu drugiego. Podejrzani, po zaznajomieniu się z materiałami śledztwa w ich sprawie, na pytanie, czy wnoszą o uzupełnienie śledztwa, oświadczyli, że żadnych wniosków o uzupełnienie śledztwa nie wnoszą. Podpisy podejrzanych: 1) Nowicki Władysław – przeczytałem pobieżnie Władysław Nowicki, 2) Dekutowski Hieronim – Dekutowski Hieronim, 3) Łukasik Stanisław – Łukasik Stanisław, 4) Groński Roman – Groński Roman, 5) Tudruj Edmund – Tudruj Edmund, 6) Miatkowski Jerzy – Miatkowski Jerzy, 7) Wasilewski Arkadiusz – Wasilewski Arkadiusz, 8) Pelak Tadeusz – Pelak Tadeusz. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. /–/ Chimczak, porucznik. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.