Zeznania Władysława Nowickiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 26 września 1957 roku

Do winy nie przyznaję się i wyjaśniam. Działalność moja, po dniu 22 marca 1947 roku, nie nosiła cech przestępstwa. Nie poczuwam się do dokonania jakichkolwiek przestępstw od daty ujawnienia, tj. od dnia 22 marca 1947 roku. Podczas okupacji byłem członkiem Armii Krajowej na terenie Warszawy, jako podporucznik Plutonu Dywersji Bojowej Warszawa–Śródmieście. Brałem także udział w … Czytaj dalej Zeznania Władysława Nowickiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 26 września 1957 roku