Deklaracja Hieronima Dekutowskiego z 28 sierpnia 1943 roku

Kapral podchorąży Dekutowski Hieronim /stopień, nazwisko i imię/. M.p., dnia 28 sierpnia 1943 roku. Deklaracja. Ja, niżej podpisany /stopień, nazwisko i imię/ kapral podchorąży Dekutowski Hieronim, zobowiązuję się słowem honoru, że do końca wojny: 1) Zachowam całkowitą tajemnicę co do drogi, jaką przerzucony zostałem do Kraju i co do charakteru mojej pracy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje mnie również wobec wszystkich organów Armii w Kraju, za wyjątkiem odpowiedzi na zapytania skierowane do mnie w drodze służbowej. 2) Nie będę nadużywał alkoholu, szczególnie w lokalach publicznych. 3) Nie będę prowadził żadnej czynnej akcji politycznej. 4) Rozkaz dotyczący przydziału wykonam bez zastrzeżeń, wybierając przydział jedynie w wypadku dania mi prawa wyboru przez moich przełożonych. 5) Moje stosunki z rodziną uzależnię od wskazówek udzielonych mi przez władze Armii Krajowej. W żadnym wypadku nie będę starał się nawiązać stosunków z rodziną z pominięciem władz Armii Krajowej. Prócz tego oświadczam, że nie biorę ze sobą żadnych przedmiotów lub pism nieujawnionych odprawiającym mnie oficerom Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza. Hieronim Dekutowski /podpis/.