Deklaracja Hieronima Dekutowskiego z 28 sierpnia 1943 roku

Kapral podchorąży Dekutowski Hieronim /stopień, nazwisko i imię/. M.p., dnia 28 sierpnia 1943 roku. Deklaracja. Ja, niżej podpisany /stopień, nazwisko i imię/ kapral podchorąży Dekutowski Hieronim, zobowiązuję się słowem honoru, że do końca wojny: 1) Zachowam całkowitą tajemnicę co do drogi, jaką przerzucony zostałem do Kraju i co do charakteru mojej pracy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje … Czytaj dalej Deklaracja Hieronima Dekutowskiego z 28 sierpnia 1943 roku