Opis teczki osobowej Hieronima Dekutowskiego

Nazwisko: Dekutowski. Imiona: Hieronim Kazimierz. Stopień i rodzaj broni: podporucznik piechoty. Starszeństwo: 16 września 1943 roku. Armia Krajowa. Ekipa XXXI. Data skoku: 16/17 września 1943 roku. „Oddział Specjalny Sztabu Naczelnego Wodza”. KOL. 23/38.