Pokwitowanie odbioru zwału spadochronowego przez Hieronima Dekutowskiego z 3 marca 1943 roku

Numer 9. Kwituję odbiór zwału spadochronowego numer 0147. Dekutowski. Londyn, dnia 3 marca 1943 roku.