List Aldony Dzierżyńskiej–Kojałłowicz do Konstantego Rokossowskiego z 15 października 1954 roku

Jako rodzona siostra naszego niezapomnianego Feliksa Dzierżyńskiego, ośmielam się z całym zaufaniem najgoręcej prosić Obywatela Ministra Obrony Narodowej – Marszałka Polski o przychylne załatwienie podania obywatelki Antoniny Nowickiej. Łączę wyrazy głębokiego poważania i wdzięczności. Aldona Dzierżyńska–Kojałłowicz. Dnia 15 października 1954 roku. Łódź, Rembielińskiego 41–2.