List Aleksandra Głowackiego do Piotra Stanisława Kononowicza z 12 listopada 1995 roku

Major magister Aleksander Głowacki, ulica Krzywoustego 27 mieszkania 18, 80–360 Gdańsk–Oliwa, zastępca „Zapory” w okresie od czerwca 1945 roku do marca 1947 roku, pseudonim „Wisła”. Gdańsk–Oliwa, 12 listopada 1995 roku. Pan magister Piotr Stanisław Kononowicz. Oburzony, ogromem kłamstw, oszczerstw i innych insynuacji, jakimi posłużyła się pani doktor Ewa Kurek, pisząc książkę pod tytułem „Zaporczycy”, oraz uznając to za sprawę publiczną, w załączeniu przesyłam wszystkim zainteresowanym prawdą obiektywną o losach „Zapory” i jego żołnierzy następujące pisma: 1) odpis mojego listu, z dnia 19 września 1995 roku, do pani Izabelli Kochanowskiej – fundatorki stypendium dla pani doktor Ewy Kurek – autorki książki „Zaporczycy”, wydanej w 1995 roku przez wydawnictwo CLIO w Lublinie, 2) odpis niedatowanego listu pani doktor Ewy Kurek do mnie, będącego odpowiedzią na mój list, z dnia 19 września 1995 roku, przesłany pani Izabelli Kochanowskiej, 3) odpis mojego listu, z dnia 2 listopada 1995 roku, do pani doktor Ewy Kurek. W listach moich, których odpisy załączam, demaskuję i piętnuję szereg rażących niegodziwości zamieszczonych w treści książki i w niedatowanym liście pani doktor Ewy Kurek do mnie. Natomiast pani doktor Ewa Kurek, w niedatowanym liście do mnie, zamiast rzeczowych wyjaśnień, posługuje się kłamstwami, imputując mi działania, których nie popełniłem. Aleksander Głowacki.