List Andrzeja Dudy do Mariana Pawełczaka z 13 maja 2021 roku

Pan Podpułkownik Marian Pawełczak pseudonim „Morwa”. Wielce Szanowny Panie! Z okazji dziewięćdziesiątych ósmych urodzin pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia oraz podziękować za Pana oddanie Polsce i walkę w obronie naszej wolności. Czynię to jako Prezydent Rzeczypospolitej, której dobro było dla Pana zawsze najwyższą wartością. U progu dorosłości, wraz z całym pokoleniem swoich rówieśników, stanął Pan wobec okrucieństwa wojny i nieludzkiego terroru, jaki przyniosła ze sobą niemiecka okupacja. Kontynuując naukę na tajnych kompletach, zaangażował się Pan w działalność konspiracyjną. Doświadczył Pan losu robotnika przymusowego, wywiezionego w głąb III Rzeszy, a po powrocie w rodzinne strony włączył się Pan w walkę zbrojną. Pana szlak bojowy w oddziale majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” to niezwykły przykład odwagi, determinacji i wiary w zwycięstwo. Gdy w latach 1944–1945 do Polski nadciągnęły wojska sowieckie, walczył Pan, wraz z towarzyszami broni, o życie, o wolność, o honor polskiego żołnierza, ale także o prawdziwie niepodległą Rzeczpospolitą. Szykanowany przez komunistyczne władze, stał się Pan ofiarą represji, jakich doświadczyli Żołnierze Niezłomni. Po latach uwiecznił Pan swoje losy w swoich niezwykłych wspomnieniach. Dziękuję za Pana wierność Ojczyźnie i za trwanie w nadziei, że upragniona wolność kiedyś wreszcie nadejdzie. Chylę dziś czoła przed Pana męstwem i dziękuję za piękne świadectwo patriotyzmu. Cieszę się, że mogłem uhonorować Pana za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W dniu Pana urodzin życzę Panu wielu sił, dobrego zdrowia oraz pogody ducha, a także nieustającej satysfakcji i dumy z gorliwej służby Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.