List Andrzeja Dudy do uczestników przysięgi wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej Drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z 11 lutego 2018 roku

Uczestnicy przysięgi wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej Drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” we Włodawie. Szanowny Panie Pułkowniku! Drodzy Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej! Szanowni Państwo! Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią potencjału obronnego naszego kraju. Cieszę się, że ta młoda formacja rozwija się dynamicznie, zasilana przez ochotników gotowych poświęcić się Ojczyźnie. Stale rosnąca liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi i ich gotowości, by służyć Polsce, by bronić jej granic, by włączać się – zgodnie  z misją Obrony Terytorialnej – w akcje ratownicze. Potwierdzeniem tej gotowości jest dzisiejsza przysięga wojskowa, która stanowi publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie każdego żołnierza i jest aktem włączenia w szeregi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. O tym, jak ważne jest to zobowiązanie, świadczą ostatnie słowa przysięgi: „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg!”. Wojska Obrony Terytorialnej czerpią siłę do wypełnienia tych przyrzeczeń z tradycji polskiego oręża. Dzisiejsza przysięga odbywa się na historyczny sztandar  Dziewiątego Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, a patronem Drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”. Zrzucony na terytorium Polski jako Cichociemny, w latach niemieckiej okupacji dokonywał rzeczy niezwykłych. W warunkach wojny partyzanckiej, działając na Lubelszczyźnie, przeprowadził wiele udanych akcji zbrojnych, podjął próbę pomocy Powstańcom Warszawskim. W roku 1945 rozpoczął walkę zbrojną z reżimem komunistycznym. Skazany na karę śmierci, został stracony, wraz z sześcioma podkomendnymi, 7 marca 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Do końca pozostał wierny Ojczyźnie, czego wyrazem były jego ostatnie słowa: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem przekonany, że Wojska Obrony Terytorialnej będą godnie kontynuować tradycje Cichociemnych, tradycje Armii Krajowej, tradycje Żołnierzy Niezłomnych. Niech duch męstwa i wierność ideałom wolnej Polski przyświeca wszystkim działaniom tego nowego i jakże ważnego rodzaju wojsk. Wierzę, że brygady Obrony Terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary, by swoją postawą pisać nowy rozdział w tradycji polskich Sił Zbrojnych. Życzę tego zarówno dowódcom, jak i żołnierzom, zwłaszcza tym, którzy dziś składają przysięgę. Niech służba Polsce będzie dla Was powodem do dumy. Gratuluję też Waszym Rodzinom i Bliskim. Rodzicom dziękuję za trud wychowania w duchu patriotycznym, a rodzinom za wsparcie w podjęciu tej odpowiedzialnej decyzji, jaką jest wstąpienie do armii. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.