List Andrzeja Dudy do uczestników uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach inaugurującej obchody jubileuszu 600–lecia miasta z 12 stycznia 2017 roku

Uczestnicy i Organizatorzy uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach inaugurującej obchody jubileuszu 600–lecia miasta. Szanowni Państwo Radni! Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowni Mieszkańcy Bełżyc! Z okazji wyjątkowego jubileuszu, którego obchody rozpoczyna dzisiejsza sesja, na ręce Pań i Panów Radnych oraz Pana Burmistrza składam serdeczne gratulacje i życzenia dla wszystkich Mieszkańców Bełżyc – miasta, którego historia stanowi istotną część dziejów Lubelszczyzny i Małopolski, a przez to i całej naszej Ojczyzny. Sześćsetlecie królewskiego przywileju lokacyjnego dla Bełżyc jest szczególną okazją, aby spoglądając w przeszłość, zyskali Państwo nowe inspiracje i nowe siły do podejmowania wyzwań obecnego czasu. Ufam, że duma z dokonań bełżyczan na przestrzeni wieków umocni Państwa przywiązanie do rodzinnego miasta oraz determinację, z jaką zabiegają Państwo o jego dobrą przyszłość. Związane z osobą króla Władysława Jagiełły początki tego grodu, a także zabytki takie jak należąca do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie XV–wieczna pieczęć z herbem Bełżyc, przypominają o czasach ówczesnego dynamicznego rozwoju państwa polskiego – jego terytorium, siły militarnej, gospodarki i kultury. Jednym z ośrodków miejskich, które wykorzystały ten cywilizacyjny awans, były Bełżyce, leżące na ważnych kupieckich szlakach, cieszące się przywilejami handlowymi oraz rozkwitającym rzemiosłem i produkcją rolną. W Bełżycach znalazł swoje odbicie wielonarodowy i wielokulturowy obraz dawnej Polski. W tym byłym znaczącym ośrodku ewangelików i arian sąsiadowali z nimi katolicy i prawosławni oraz liczna społeczność żydowska. Bełżyce dzieliły też dramatyczne losy I Rzeczypospolitej, gdy miasto pustoszyły obce wojska i carskie represje po upadku powstania styczniowego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pojawiły się tu ważne inwestycje publiczne, odrodziła się wytwórczość, rozwijał się ruch spółdzielczy. Ten wspaniały okres zakończył wybuch II wojny światowej. Niemiecka okupacja, powojenne walki partyzantki antysowieckiej pod dowództwem majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, okres zniewolenia komunistycznego, a następnie trwająca do dzisiaj praca nad dobrym zagospodarowaniem odzyskanej wolności – to kolejne rozdziały tej bardzo polskiej opowieści o Bełżycach. Wyłania się z niej obraz społeczności ambitnej, przedsiębiorczej, pielęgnującej swoją kulturę i tradycję. Obraz narodu, który chce i potrafi pracować dla wspólnego dobra, odnosić sukcesy, tworzyć i budować dla kolejnych pokoleń. Potrzebujemy dziś państwa uczciwego i solidnego, budzącego zaufanie i pomnażającego to, co w świecie XXI wieku staje się najcenniejsze: kapitał społeczny. Jestem przekonany, że ludzie tacy jak Państwo – reprezentujący polską samorządność, naukę, przedsiębiorczość – będą motorem dobrych zmian. Że w kronikach miasta zapiszą Państwo wiele nowych chlubnych kart. Życzę Państwu, aby zarówno rozpoczynający się rok 2017, jak i nadchodzące dziesięciolecia były dla Bełżyc czasem pomyślnym, aby potencjał miejscowości był jak najpełniej wykorzystany. Do tych serdecznych jubileuszowych życzeń dołączam powinszowania z okazji nadania sztandaru Gminie Bełżyce oraz gratulacje i wyrazy szacunku dla osób, które otrzymają dzisiaj okolicznościowe medale i odznaczenia. Raz jeszcze życzę wszelkiej pomyślności i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.